• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tarieven 2023

Onze praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract; de tarieven voor behandeling zijn afgesproken met deze zorgverzekeraars. Soms wordt fysiotherapie voor een deel vanuit de basisverzekering vergoed. Veelal heeft u een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van fysiotherapie.

Met de volgende verzekeraars hebben wij geen contract op dit moment: Caresq (Avitae en EUcare), Zorg en Zekerheid en JUST!.

Wanneer u behandeling niet wordt vergoed, kunt u het tarief in het onderstaande schema vinden.

Deze tarieven zijn van toepassing wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar of wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie

Fysiotherapie                                         
Eenmalig onderzoek                              
Manuele therapie                                   
Oedeemtherapie                                   Screening                                              
Screening en intake en onderzoek        
Intake en onderzoek na verwijzing        
Toeslag aan huis
Te laat of niet afgezegde zitting 

€  46.50
€  72.50
€  62.50
€  62.50
€  20.50
€  62.50
€  57.00
€  20.50
€  36.50