• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Vergoedingen 2019

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract; de tarieven voor behandeling zijn afgesproken met deze zorgverzekeraars. Soms wordt fysiotherapie voor een deel vanuit de basisverzekering vergoed. Veelal heeft u een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van fysiotherapie.

Wanneer u behandeling niet wordt vergoed, kunt u het tarief in het onderstaande schema vinden.

Deze tarieven zijn van toepassing wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar of wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie

Fysiotherapie                                         
Eenmalig onderzoek                              
Manuele therapie                                   
Oedeemtherapie                                   Screening                                              
Screening en intake en onderzoek        
Intake en onderzoek na verwijzing        
Toeslag aan huis

     

€  30.00
€  53.30
€  41.50
€  45.10
€  13.40
€  42.90
€  41.85
€  13,30